Presidència

ENRIC BATALLER i RUIZ

presidencia@viamediterrania.org

Vice-Presidència

RAMON AZNAR i GARCIA

vice-presidencia@viamediterrania.org

Àrea d’Organització

HELENA ÀVILA i CERVELLÓ

organitzacio@viamediterrania.org

Àrea de Política Municipal

politicamunicipal@viamediterrania.org